May 2021 vol 27 no 4

Pacific migrant nurses need fairer pathway

May 1, 2021

Warm greetings in the many Pacific languages spoken in Aotearoa. Kia ora, malo e lelei, talofa lava, ni sa bula, kia orana, fakaalofa atu ki a motolu oti, taloha ni, kam na mauri, namaste, aloha mai, iorana, alofa atu, halo olketa, noa ‘ia ‘e mauri, koe kia, malo le kataki, talofa, kulo malulo, kaoha nui, ali’i, dada namona, kaselhia maign, bonjour and hello!

Read more... Pacific migrant nurses need fairer pathway